Ohlédnutí za konferencí Recovery

V únoru 2016 uspořádal Ledovec pro sebe a své pomáhající kolegy u nás, ale i za hranicemi 1. českou mezinárodní konferenci o recovery. Jejím cílem bylo podpořit diskusi o tomto přístupu, kterému je v systémech podpory duševního zdraví ve světě věnována stále větší pozornost i u nás v České republice. Konferenci byla udělena akreditace České asosiace sester a Asociace klinických psychologů.

Konference se konala pod záštitou Ing. Mileny Stárkové, radní Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví, Mgr. Zdeňka Honze, radního Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí a Doc. Jiřího Berana, přednosty Psychiatrické kliniky FN Plzeň.

Konference byla jednodenní a tohle všechno se do ní vešlo:

pondělí, 20 únor 2017 22:14

Zpětné vazby ke konferenci

Zpětná vazby jsme během konference sbírali prostřednictvím dotazníků a některé další k nám pak dorazili ještě e-mailem. O některé se tu moc rádi podělíme:

 Tady najdete krátké anotace konferenčních příspěvků - v první řadě hlavních řečníků - panů Raginse, Bugarszkého a Hollého, následují je anotace všech šesti workshopů.