Anotace konferenčních příspěvků

 Tady najdete krátké anotace konferenčních příspěvků - v první řadě hlavních řečníků - panů Raginse, Bugarszkého a Hollého, následují je anotace všech šesti workshopů.

HLAVNÍ ŘEČNÍCI

Mark Ragins: Jak prakticky zažít zotavení s lidmi s vážným duševním onemocněním (Making Recovery Practical with Serious Mental Illnesses)

Když lidi zápasí s duševními onemocněními, zotavení může vypadat jako idealistický koncept. Nicméně postupy zaměřené na zotavení jsou praktické nástroje, které pomáhají čelit každodenním výzvám. Budeme mluvit o několika modelech zotavení a jejich cílech, o třech základních konceptech obratu k zaměření na zotavení (přesun od zaměření na nemoc k zaměření na člověka, přesun od profesionály řizené “compliance” ke spolupráci řízené klientem, přesun od redukce symptomů k odolnosti opřené o silné stránky) a o jejich praktické aplikaci.

Mark Ragins MD je vrchní lékař komunitního centra MHA Village v Los Angeles, USA (http://mhavillage.squarespace.com/writings/)

Anglicky, tlumočeno do sluchátek

Zsolt Bugarszki: Na zotavení zaměřený přístup ve Východní Evropě (Recovery approach in Eastern Europe)

Model zotavení z duševního onemocnění se stal běžně rozšířeným v mnoha zemích Západní Evropy, severní Ameriky a Austrálie. Zejména v anglosaských zemích má velký vliv na politiku i praxi systémů duševního zdraví.

Je několik iniciativ, které se pokoušejí přenést zotavení do Východní Evropy. V mé prezentaci se pokusím předložit jejich přehled a sdílet své obavy ohledně příležitostí a výzev v oblasti Východní Evropy a postsovětských.

Pokusím se zdůraznit výzvy spojené se zaváděním na člověka orientovaného přístupu do profesní kultury, která je charakterizovaná dědictvím institucí sovětského typu a péčí soustředěnou v nemocnicích. Na druhé straně bych chtěl ukázat, že ekonomické a sociální změny vždy vytvářejí příležitosti ke změně paradigmatu a není žádný důvod , aby vývoj v tomto regionu byl o dvacet a třicet let za situací na Západě.

Zsolt Bugarszki, PhD je ředitelem CARe EUrope, učí na Univerzitě v Tallinu, Estonsko

(http://thecareeurope.com/?c=advisors&l=en&t=zsolt-bugarszki&id=198)

Anglicky, tlumočeno do češtiny do sluchátek

Martin Hollý: Recovery a česká psychiatrie

Mudr. Martin Hollý MBA je předseda Psychiatrické společnosti ČLK JEP, ředitel Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a grant připravované reformy české psychiatrie

(http://www.psychiatrie.cz/index.php/spolecnost-vybor/1633-mudr-martin-holly)

Česky,tlumočeno do angličtiny do sluchátek

 

WORKSHOPY

Mark Ragins: Otázky a odpovědi

Chceme se ptát mimo jiné na témata: diagnostické formulace postavené na zotavení, zotavení a spiritualita, dá se zotavení „učit“, …

Mark Ragins MD je vrchní lékař komunitního centra MHA Village v Los Angeles, USA (http://mhavillage.squarespace.com/writings/)

Moderuje a do češtiny tlumočí Martin Fojtíček, otázky je možné klást česky I anglicky

Kapacita neomezena.

Zsolt Bugarszki: Jak zapojit model zotavení v akademickém prostředí (How to involve recovery model into academic work?)

Téma mého workshopu se zaměřuje na fakt, že zatímco akademici používají určitý jazyk, píší publikace, realizují výzkumy a hovoří na konferencích, zastánci zotavení používají zcela jiné způsoby komunikace. Více obsahu zaměřeného na zotavení najdeme na webových stránkách, portálech a fórech než v recenzovaných časopisech. Lidé se tam vyjadřují spíše jazykem umění (básněmi, prózou, performancemi) a není to náhodou. Tvorba nových příběhů, identit a přístupů nejspíše potřebuje i nový jazyk. Na workshopu bych rád přistoupil k tomuto faktu z perspektivy akademiků: jak univerzity a výzkum mohou přistoupit k zotavení, aniž by ztratily jeho obsah a přitom zůstaly na půdě vědy.

Zsolt Bugarszki, PhD je ředitelem CARe EUrope, učí na Univerzitě v Tallinu, Estonsko

(http://thecareeurope.com/?c=advisors&l=en&t=zsolt-bugarszki&id=198)

Anglicky, tlumočeno do češtiny do sluchátek

Maximální počet účastníků: 30

Petr Eisner: Empowerment

Empowerment ("zmocnění") - workshop představí princip empowermentu, jako aktivizujícího přístupu ke klientům/pacientům formou předávání odpovědnosti a možnostech volby v jejich životě. Výstupem bude použití empowermentu v praxi účastníků a případně zmapování překážek v zařízení, které mohou proces empowermentu brzdit.

Petr Eisner DiS. je lektor a zkušený sociální pracovník, www.petreisner.cz

Česky (a tlumočník překládá do angličtiny pro cizince, v případě převahy cizinců naopak)

Optimální počet účastníků: 12, maximální 20

Vladimíra Křížová a kol.: Recovery a peer konzultanti - role peer konzultantů v rámci přístupu Recovery

Workshop formou volné debaty na téma role a uplatnění peer konzultantů (pracovníků s vlastní zkušeností s nemocí) v rámci péče o lidi s duševním onemocněním. Jak mohou peer konzultanti přispět k zotavení svých klientů? A jak se tato práce dotýká recovery jich samých? Sdílení zkušeností, osobních příběhů zotavení a dobré peer konzultantské praxe. Aktivní účast přislíbilo několik peerů z komunitních služeb napříč republikou.

Česky

Maximální kapacita: 20

Petra Bernhardtová a Petr Moravec: Recovery přes sociální cirkus

Co prožívá člověk, kterému se prvně povede zažonglovat se třemi míčky? Jaké to je vžít se do něčeho nového tak, že zapomenete na svoje problémy? Jaké to je octnout se v úplně jiné roli, než na jakou jste zvyklí? Jak může humor, pohyb, hudba a uvolněná atmosféra ovlivnit naši náladu? Jaké to je sklízet potlesk? Přijďte se podívat na cirkusový workshop, možná se něco z toho dozvíte, nebo to přímo zažijete!

Lektoři:

Petra Bernhardtová, DiS., principálka Cirkusu Paciento, vedoucí terapeutické tkalcovny Ledovce

Mgr. Petr Moravec, nejlepší cirkusový zřízenec Cirkusu Paciento, finanční ředitel Ledovce

Jana Fojtíčková: Muzikoterapie v zotavení

Cílem workshopu je prožít a pojmenovat spolu s vámi zkušenost, jak může muzikoterapie přispívat k procesům zotavení, jaká jsou její specifika, jak se při muzikoterapii pracuje. V první části prožijeme, jak vypadá skupinová muzikoterapie, pak pojmenujeme konkrétní procesy recovery, které lze doprovázet, podpořit, či si je vědomě osahat právě při muzikoterapeutických setkáních. Na závěr můžeme sdílet, jakým způsobem se tak děje u konkrétních osob a konkrétních skupin.