pátek, 07 duben 2017 08:30

Deset tipů pro praxi zaměřenou na zotavení

TEN TOP TIPS

Deset tipů pro praxi zaměřenou na zotavení

Po každém jednání s klientem by se profesionál v oblasti podpory duševního zdraví měl sám sebe zeptat:

 

  • Naslouchal jsem klientovi aktivně, abych mu pomohl porozumět jeho psychickým potížím?
  • Pomáhal jsem klientovi nacházet a upřednostňovat jeho osobní cíle zaměřené na zotavení/recovery, ne mé profesní cíle?
  • Ukázal jsem, že věřím, že klient může dosáhnout těchto cílů s využitím svých stávajících silných stránek a zdrojů?
  • Uvedl jsem příklady z mé vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti jiných klientů, které inspirují k naději a potvrzují její důležitost?
  • Věnoval jsem zvláštní pozornost těm cílům, které vyvádějí klienta z „role pacienta“ a umožňují mu obohatit život jiným?
  • Upozornil jsem klienta na zdroje mimo systém služeb pro duševně nemocné – přátele, známé, organizace – klíčové pro dosažení jeho cílů?
  • Podpořil jsem klientovu schopnost samostatně zvládat potíže s nemocí (poskytnutím informací, posílením strategií zvládání potíží, které se mu již osvědčily, atd.)?
  • Nabízel jsem klientovi při diskusi nad jeho potřebami terapeutické intervence (psychologická podpora, alternativní terapie, krizové plánování, …), s respektem k jeho přáním kdykoli to bylo možné?
  • Vyjadřovalo mé jednání po celou dobu postoj respektu k osobě klienta, touhu po rovnocenném partnerství při společné práci a ochotu „udělat něco navíc“?
  • Přestože je budoucnost nejistá a mohou přijít nezdary, vytrval jsem ve vyjadřování podpory v dosažení cílů, které si klient určil, živil jsem naději a pozitivní očekávání?

 

Zdroj: Geoff Shepherd, Jed Boardman & Mike Slade: Making Recovery a Reality, Sainsbury Centre for Mental Health, 2008

 

Naposledy změněno pátek, 07 duben 2017 08:46

Zpět do rubriky Zotavení aktuálně