O naději s Prof. Annou Hogenovou

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala gymnázium v Žatci, poté FTVS UK a FF UK. Přednáší na Pedagogické fakultě UK a na Husitské teologické fakultě UK. Zabývá se tématy pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu.